Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Budowa kotła parowego

Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. konsekwentnie realizuje plan modernizacji mocy wytwórczych, w celu poprawienia sprawności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Po zmodernizowaniu kotłów parowych nr 5 (1998 r.) i nr 2 (2004 r.), przeprowadzeniu remontu kapitalnego części ciśnieniowej kotła wodnego WP-70 nr 1 (2002 r.) oraz zainstalowaniu nowej turbiny parowej nr 2 (2007 r.), zabudowany został nowy kocioł parowy OR50-N. Zastąpił on wyeksploatowany kocioł EKM-50 nr 1. Realizacja tej inwestycji przyczyniła się do zmniejszenia ilości spalanego węgła o około 5 tys. t/rok, a tym samym do ograniczenia emisji CO2 o około 10 tys. t/rok.

Budowa kotła OR50-N stanowiła pierwszy etap uruchomienia w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. wysokosprawnego bloku kogeneracyjnego. W 2013 roku został zainstalowany i uruchomiony nowy turbogenerator, który współpracuje z kotłem OR50-N.

W trakcie prac projektowych zostały opracowane innowacyjne rozwiązanie dla potrzeb kotła OR50-N:

Równolegle z kotłem przeprowadzona została modernizacja rozdzielnicy niskiego napięcia. Zainstalowano w niej nowoczesne, energooszczędne falowniki służące do zasilania napędów kotła.

Nowy kocioł został zbudowany w okresie od czerwca do listopada 2011 r. Generalnym wykonawcą inwestycji realizowanej w systemie "pod klucz", był Energoserwis S.A., Lublin wraz z podwykonawcami.

Układ sterowniczy oparto o sterownik PLC, uzupełniony o sterownik bezpieczeństwa. W stacji operatorskiej zainstalowano system nadrzędny umożliwiający w przyszłości rozszerzenie funkcji o obsługę turbozespołów

Podstawowe dane techniczne kotła OR50-N: