Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Zastąpiona instalacja odsiarczania

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/

W wyniku inwestycji o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych, które przeprowadzone zostały w ostatnich latach, Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin jest obecnie zakładem spełniającym wszystkie ostre normy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Najnowszą inwestycją jest system filtrowania spalin polegający na odpyleniu spalin kotłowych przy pomocy pulsacyjnego filtra workowego, poprzedzonego wtryskiem rozpylonego sorbentu.

Filtr workowy typu FP-12/18/540 składający się z pięciu modułów, przystosowany jest do zmiennego przepływu spalin w zakresie od 40 000 do 240 000 Nm3/h, w zależności od liczby pracujących kotłów.

Dane techniczne filtra:

Zatrzymany w filtrze pył transportowany jest układem hermetycznych przenośników ślimakowych do dwóch zbiorników magazynowych pyłu o średnicy 3 m, każdy o pojemności V = 60 m3 i ładowności 58,4 Mg.. Na każdym zbiorniku zainstalowany jest wysokosprawny filtr workowy pulsacyjny typu OP-4-1,5 (powierzchnia filtracji 12 m2), pozwalający na dotrzymanie emisji pyłu do atmosfery poniżej 50 mg/Nm3. System wyładunku pyłu ze zbiorników magazynowych do specjalnie przystosowanych samochodów zapewnia całkowitą hermetyczność.

Budowa instalacji była dofinansowana przez:

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wysokość dotacji  3 467 765 PLN
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wysokość datacji  2 972 370 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zastąpiona instalacja odsiarczania spalin w Megatem EC-Lublin Tablice pamiątkowe