Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Dostawy ciepła

Oferta Megatem EC-Lublin to nie tylko ciepło systemowe z sieci ciepłowniczej, to także usługi towarzyszące, zapewniające podnoszenie jakość codziennego życia Odbiorców. Skierowana jest do firm, instytucji, właścicieli, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie dawnej fabryki samochodów oraz okolic ulicy Mełgiewskiej miasta jak i inwestorów zainteresowanych budową nowych obiektów na tych terenach.

Jak przyłączyć się do sieci ciepłowniczej Megatem EC-Lublin?

  1. Wypełnić druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Wniosek można także pobrać w Dziale Planowania i Kontroli Eksploatacji (pokój 103, telefon 81 461 3723). Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez osobę lub podmiot wyszczególniony we wniosku oraz plan zabudowy, określający usytuowanie obiektu, z zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła cieplnego.
  2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa lub wysłać pocztą na adres:
    Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.
    ul. Mełgiewska 7-9
    20-952 Lublin
  3. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania ciepła, to na podstawie złożonego wniosku Megatem wyda warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz przedstawi propozycję umowy przyłączeniowej określającej terminy oraz zasady realizacji i finansowania inwestycji.