Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Wydział Podawania Paliwa

Wydział Podawania Paliwa zajmuje się przyjmowaniem dostaw węgla oraz biomasy, ich składowaniem i podawaniem do urządzeń wytwórczych. Realizowane jest to za pomocą urządzeń rozładunkowych - suwnic i przenośników taśmowych. Węgiel gromadzony jest na placu zasadniczym i dodatkowym, których wielkość zapewnia utrzymanie odpowiedniego zapasu pozwalającego na pracę elektrociepłowni nawet w przypadku zakłóceń w dostawach. Biomasa składowana jest na oddzielnym, wyznaczonym dla tego paliwa placu.

W roku 2011 przeprowadzono kompleksową modernizację suwnicy nawęglania polegającą na wymianie układów napędowych z zastosowaniem przekształtników tyrystorowych. Wszystkie urządzenia suwnicy sterowane są za pomocą programowalnego sterownika Simatic. Takie rozwiązanie umożliwia wymianę danych pomiędzy sterownikiem, układami przekształtnikowymi, panelem operatorskim oraz modułami rozproszonych wejść/wyjść. Zdalny dostęp do sterownika i falowników realizowany jest poprzez układ telediagnostyki GSM, który umożliwia serwisowi diagnozę systemu oraz kontrolę ewentualnych stanów awaryjnych.

Poprawiono również komfort pracy suwnicowego poprzez kompleksową modernizację kabiny operatora, instalację nowego panelu operatorskiego oraz klimatyzację pomieszczenia.