Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Dane kontaktowe

MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o.

NIP 946-23-11-443 REGON 950441361
NR rej. BDO 000017530
KRS 0000006956 Kapitał zakładowy 37 270 000 zł
Konto: PKO BP S.A. IV O/Lublin 19 1020 3176 0000 5202 0044 8977
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9
tel.(+48-81) 461 37 37
fax:(+48-81) 461 37 99

Współrzędne GPS: 51.240110, 22.603360

sekretariat@megatem-ec.pl