Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Megatem przedsiębiorstem Fair Play

Fair Play 2020

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od ponad 22 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Fair Play 2019

Kolejny rok z rzędu Megatem EC-Lublin otrzymał prestiżowy certyfikat Fair Play. Wyróżnienie podekreśla profesjonalny charakter przedsiębiorstwa które uczciwie postępuje wobec kontrahentów, pracowników oraz obywateli. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Fair Play 2018

Przedsiębiorstwa biorące udział w programie, respektując wartości etyczne na co dzień, doskonale radzą sobie na rynku odnosząc sukcesy gospodarcze. Potwierdza to tezę, że etyka i biznes nie są sprzeczne. W ostatnich latach coraz więcej firm dostrzega znaczenie przestrzegania uczciwych reguł gry i rzetelnego traktowania kontrahentów, pracowników, a także wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Wzrasta także społeczna odpowiedzialność biznesu, czego przykładem może być udział przedsiębiorstw we wszelkiego rodzaju działaniach charytatywnych, wspieraniu fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności, szkół, szpitali. Tego typu firmy zasługują na szczególne wyróżnienie.

W tym roku Megatem EC-Lublin został odznaczony medalem Ambasador Fair Play w Biznesie. Nagroda przyznawana jest osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", które przez co najmniej dziesięć kolejnych lat uzyskały tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Fair Play 2017

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to certyfikat, który już od 20 lat wzmacnia wizerunek polskich przedsiębiorstw oraz buduje zaufanie do firm, ułatwiając nawiązywanie współpracy z partnerami biznesowymi, organizacjami społeczności lokalnej i regionalnej oraz innymi jednostkami. Współcześni przedsiębiorcy coraz większą wagę przywiązują do terminowości, przejrzystych umów, wysokiej jakości, dobrej atmosfery i bezpiecznych warunków pracy. Społecznie odpowiedzialny biznes, który stał się trendem wśród firm, to przede wszystkim etyczne postępowanie na co dzień w relacjach z pracownikami, klientami i kontrahentami. Takie wartości promuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”– organizator programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą.

Fair Play 2016

Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Fair Play 2015

W EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVIII edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2015 była połączona z zakończeniem obchodów jubileuszu 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej. Megatem EC-Lublin zostało wyróznione Złotym Laurem oraz certyfikatem "Przedsiębiorstwo Fair Play". Laureaci certyfikacji i nagród charakteryzuje terminowość, przejrzystość umów, wysoka jakość, dobra atmosfera i bezpieczne warunki pracy.

Fair Play 2014

12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Megatem EC-Lublin kolejny rok został laureatem nagrody. Otrzymane wyróżnienie jest świadectwem przyjaznej polityki przedsiębiorstwa, respektując wartości etyczne na co dzień, oraz odnosząc sukcesy gospodarcze. Firmy znajdujące się w gronie laureatów kładą nacisk na o pozytywne relacje ze społecznością lokalną oraz dbają o środowisko naturalne.

Fair Play 2013

6 grudnia 2013 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVI edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Megatem EC-Lublin kolejny rok został laureatem nagrody. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest to przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. Program zachęca wszystkie firmy w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Fair Play 2012

7 grudnia 2012 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom XV edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Tegoroczne prestiżowe wyróżnienia jest dla Megatem EC-Lublin wyjątkowe. Będąc nieprzerwanie od pięciu lat laureatem nagrody otrzymaliśmy Złotą Statuetkę Fair Play 2012. "Przedsiębiorstwa Fair Play" to firmy, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców. Firmy te wyróżniają się zespołem zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy ludzi. Dla "Przedsiębiorstw Fair Play" społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność mają zupełnie inne, niż przyjęte granice.

Fair Play 2011

2 grudnia 2011 w Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wreczenie nagród Laureatom XIV edycji Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Megatem EC-Lublin po raz kolejny został laureatem tego prestiżowego wyróżnienia. "Przedsiębiorstwa Fair Play" to firmy, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców. Firmy te wyróżniają się zespołem zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy ludzi. Dla "Przedsiębiorstw Fair Play" społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność mają zupełnie inne, niż przyjęte granice.

Fair Play 2010

17 grudnia 2010 w Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się XIII edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play". Miło nam poinformować że Megatem EC-Lublin został po raz kolejny laureatem tego prestiżowego wyróżnienia. Jest to świadectwo naszej uczciwości i rzetelności oraz pełnemu sprostaniu wymagań odbiorców, jednocześnie stwarzając swoim pracownikom warunki sprzyjające do efektywnej pracy oraz rozwoju zawodowego.

Fair Play 2009

4 grudnia 2009 w Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się uroczyste wręczenie tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play" dla Megatem EC-Lublin. Kolejny raz nasze przedsiębiorstwo zostało wyróżnione tą prestiżową nagrodą. Idące za tytułem świadectwo solidności działania, rzetelności i pewności finansowej przedsiębiorstwa jest dowodem że Megatem EC-Lublin stanowią ludzie odpowiedzialni oraz świadomi misji organizacji.

Fair Play 2008

5 grudnia 2008 r. Megatem EC-Lublin uzyskał tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2008. To prestiżowe wyróżnienie, przyznawane jest przedsiębiorstwom których działania charakteryzują się rzetelnością i uczciwością. Świadczą o wzorowym wywiązaniu się ze zobowiązań kierując się satysfakcją klienta. Nagroda ta jest również świadectwem nieszablonowości pracowników którzy tworzą zgrany zespół zaangażowany w wykonywane zadania. Nagroda stanowi potwierdzenie, że nasze przedsiębiorstwo jest solidnym i rzetelnym partnerem.