Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Walne Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza

Andrzej Kurowski - Przewodniczący
Marian Piotrowski - Wiceprzewodniczący
Hanna Reimus - Sekretarz
Wiesław Plechawski - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Dariusz Sipta - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Aleksander Kostkowski - Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy