Megatem EC-Lublin

EcoForum

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Walne Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza

Andrzej Kurowski - Przewodniczący
Zbigniew Prożogo - Wiceprzewodniczący
Hanna Reimus - Sekretarz
Wiesław Plechawski - Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Wojciechowski - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Tadeusz Karczmarczyk - Prezes Zarządu
Aleksander Kostkowski - Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy