Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Nowy Turbogenerator

Twój pomysł, europejskie pieniądze
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Przedsiębiorstwo Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 informuje o zrealizowaniu projektu pn.

„Zakup nowoczesnego turbogeneratora umożliwiającego zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, sposobem na wzrost efektywności energetycznej osiąganej przez firmę Megatem”.

Głównym celem zrealizowanej inwestycji jest podniesienie poziomu konkurencyjności i unowocześnienie przedsiębiorstwa Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. poprzez:

  1. Zakup Turbogeneratora dzięki któremu firma Megatem będzie miała możliwość produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu przy zmaksymalizowaniu możliwej do osiągnięcia efektywności energetycznej – 1 sztuka.

Firma w wyniku projektu zakupiła urządzenie umożliwiające wysokoefektywną produkcję energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Dla produkcji energii skojarzonej moc uzyskiwanej energii wynosi aktualnie 161,10 MW (w tym uzyskiwana moc energii cieplnej wynosi: 138,46 MWt, moc elektryczna: 22,64 MWe.)

Dzięki realizacji projektu przez firmę Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. - liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej wprowadzonych w przedsiębiorstwie wynosi - 1 szt. Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu wyniosła – 11 008 500,00 zł. Moc zainstalowana energii dla produkcji skojarzonej wynosi – 161,10 MW

Całkowita wartość inwestycji: 11 008 500,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 975 000,00 PLN

Adresy stron internetowych informujących o RPO WL:
http://www.lawp.eu, http://rpo.lubelskie.pl/ , http://www.rpo.lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
Tel.:81 44 16 750, 0 800 888 776
mail: rpo@lubelskie.pl, drpo@lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
Tel.: 82 56 51 921
mail: chelm@lubelskie.pl, chelm@feu.lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu

ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
Tel.: 84 63 80 267
mail: zamosc@lubelskie.pl zamosc@feu.lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
Tel.: 81 46 23 831, 81 46 23 812
mail. lawp@lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
Tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, INFOLINIA: 0 800 175 151
mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013