Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018Taryfy

Podział odbiorców na grupy

Podziału odbiorców na grupy dokonano wg miejsca dostarczania ciepła oraz rodzaju nośnika:

grupa A - odbiorcy pobierający ciepło w postaci ciepłej wody bezpośrednio ze źródła ciepła
grupa B - odbiorcy pobierający ciepło w postaci ciepłej wody bezpośrednio z sieci ciepłowniczej

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. (obowiązuje od 01.05.2021 do 30.04.2022)

Lp.

Określenie ceny i stawki opłat

Jednostka
miary
  Grupa A Grupa B
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok Netto 118 708,30 118 708,30
zł/MW/m−c Netto 9 892,36 9 892,36
2 Cena ciepła zł/GJ Netto 33,13 33,13
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 Netto 9,60 9,60
4 Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
zł/MW/rok Netto - 25 874,46
zł/MW/m−c Netto - 2 156,21
5 Stawka opłatyzmiennej za
usługi przesyłowe
zł/GJ Netto - 11,70

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pliki z pełną treścią do pobrania w formacie PDF:

Rok 2021

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2021
Taryfa dla ciepła na rok 2021
Wzór umowy
Taryfa opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki poz. 107/2020.

Rok 2020

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2020
Taryfa dla ciepła na rok 2020


Rok 2019

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2019
Taryfa dla ciepła na rok 2019


Rok 2018

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2018
Taryfa dla ciepła na rok 2018


Rok 2017

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2017
Taryfa dla ciepła na rok 2017


Rok 2016

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2016
Taryfa dla ciepła na rok 2016


Rok 2015

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2015
Taryfa dla ciepła na rok 2015


Rok 2014

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2014
Taryfa dla ciepła na rok 2014


Rok 2013

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2013
Taryfa dla ciepła na rok 2013