Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Wydział Wytwarzania Ciepła

Zadaniem Wydziału Wytwarzania Ciepła jest wytworzenie ciepła. Wytworzone jest ono w dwóch kotłowniach - parowej i wodnej.

Kotłownia parowa

W kotłowni parowej, która jest eksploatowana przez cały rok wytwarza się parę o wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Kotłownia pracuje w dwóch układach: kolektorowym wytwarzającym parę o temperaturze 440oC i ciśnieniu 4,4MPa oraz układzie blokowym o parametrach 490oC i 6,7MPa. Służy ona do zasilania turbin parowych Wydziału Maszynowni, które napędzają generatory produkujące energię elektryczną.

Kotłownia wodna

Kotłownia wodna ma charakter szczytowy - pracuje tylko w czasie mrozów wspomagając pracę wymienników ciepłej wody.