Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Kalendarium

1948 r.
 • zapadła decyzja o budowie FSC gdzie miały być składane auta GAZ-51. Ostatecznie zmieniono tę decyzję i postanowiono produkować ciężarówki na licencji ZSRR.
4 listopada 1951 r.
 • wyprodukowano pierwsze auta z plakietką FSC i nazwą Lublin 51. Miały one 2,5 t ładowności, silnik benzynowy i drewnianą kabinę kierowcy.
1952 r.
 • rozpoczęto budowę elektrociepłowni na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Biuro Projektów Energetycznych „Energoprojekt” z Warszawy, a generalnym wykonawcą było Lubelskie Przemysłowe Zjednoczenie Budownictwa.
1956 r.
 • zakończono podstawowe prace przy instalowaniu pięciu kotłów parowych wyprodukowanych w Niemieckiej Republice Demokratycznej (typ EKM-50 o mocy cieplnej 40 MW każdy) oraz pochodzących z Czechosłowacji dwu turbogeneratorów (każdy o mocy 12 MW). Powstało ponadto składowisko węgla, składowisko odpadów paleniskowych, i rozdzielnia energetyczna 30/6 kV z dwoma transformatorami 30/6 kV o mocy 6,3 MVA każdy.
1957 r.
 • zakończono budowę chłodni kominowej. Wykonawcą było Gliwickie Przedsiębiorstwo Chłodni Kominowych.
1963 r.
 • w Fabryce Samochodów Ciężarowych powołano dział Głównego Energetyka (wyłączono go z działu Głównego Mechanika) odpowiadający za produkcję energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, sprężonego powietrza i wody technologicznej oraz za konserwację i remonty urządzeń energetycznych dla całej firmy.
Początek lat 60. ub. wieku
 • wybudowano pierwszą magistralę ciepłowniczą, do której podłączono cztery budynki w osiedlu mieszkaniowym Tatary.
1966 r.
 • przedłużono magistralę do osiedla Kalinowszczyna.
1972 r.
 • oddano do użytku dodatkowy kocioł wodny WP-70 o wydajności 70 Gcal/godz., potrzebny do produkcji ciepła na potrzeby rozbudowującego się miasta.
 • oddany został komin o wysokości 115 m. Za jego budowę odpowiedzialne było Radomskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych. Podłączono do niego wszystkie kotły (kotły EKM-50 miały do tamtej pory oddzielne kominy, co było bardzo uciążliwe dla otoczenia elektrociepłowni). Zmodernizowano przy okazji układy odpylające oraz wybudowano nową zmiękczalnię wody o wydajności 150 t./godz.
 • w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym Lublin uruchomiono pierwszą stację energetyczną 110/6 kV, nazwaną E1, zasilaną z zewnątrz
1973 r.
 • oddano do użytku drugi kocioł WP-70. Obydwa urządzenia zaprojektowała Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako”, a zainstalował je Energomontaż-Północ z Warszawy.
 • zmieniono schemat organizacyjny Fabryki Samochodów Ciężarowych, powołując Służbę Energetyczną, w której skład wszedł dział ochrony środowiska.
1975 r.
 • uruchomiono drugą stację energetyczną 110/6 kV, nazwaną E2, zasilaną z systemu Zakładu Energetycznego Lublin.
1980 r.
 • zapadła decyzja o dobudowie kolejnego kotła wodnego, o symbolu WP-120, mającego zasilać nowopowstałą odlewnię żeliwa dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego. Projekt wykonała i urządzenia dostarczyła Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako”, a wykonawcą był Energomontaż-Północ z Warszawy.
27 czerwca 1995 r.
 • powołano spółkę Daewoo Motor Polska, która została inwestorem strategicznym Fabryki Samochodów w Lublinie. W schemacie organizacyjnym wydzielono Elektrociepłownię Daewoo, zarządzaną przez kierownika.
1998 r.
 • zakończono pełną modernizacje jednego z pięciu kotłów parowych EKM-50, która pozwoliła podnieść jego sprawność o ok. 10 proc. Koszt prac wyceniono na 10 mln zł. Dokumentacja wykonana została przez przedsiębiorstwo PEC-Megawat z Tarnowskich Gór, a roboty przeprowadził Energoserwis S.A. z Lublina.
Maj 2000 r.
 • powołano Megatem EC-Lublin Spółka z o.o., której jedynym udziałowcem jest Daewoo Motor Polska. Pierwszym prezesem został Janusz Matysek.
2001 r.
 • doszło do upadłości Daewoo Motor Polska. Syndykiem masy upadłości został mec. Leszek Liszcz. Majątek elektrociepłowni oszacowano na 47,6 mln zł, a obciążenia na hipotece wyniosły 60,4 mln zł.
Luty 2002 r.
 • ogłoszono przetarg na sprzedaż udziałów spółki Megatem EC-Lublin. Przystąpiło do niego pięciu oferentów, ale wymagane wadium wpłaciło tylko dwóch: Lubelski Węgiel „Bogdanka S.A.” oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Grovis” z Lublina. Ostatecznie jednak „Bogdanka” wycofała się z udziału w przetargu. Firma „Grovis” zaproponowała za udziały w Megatemie EC-Lublin 29,1 mln zł, czyli o 4 mln zł więcej niż wynosiła cena wywoławcza.
15 maja 2002 r.
 • dokonano ostatecznej finalizacji transakcji sprzedaży udziałów spółki Megatem EC-Lublin. Prezesem jednoosobowego zarządu został Wiesław Plechawski.
Listopad 2004 r.
 • przeprowadzono pełną modernizację drugiego z pięciu kotłów EKM-50.
27 lutego 2006 r.
 • otrzymano Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością oraz Zarządzania Środowiskowego, potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepłej wody i pary technologicznej oraz produkcji energii elektrycznej.
styczeń 2007 r.
 • Tadeusz Karczmarczyk zostaje prezesem spółki.
Sierpień 2007 r.
 • wybudowano nowoczesną stację demineralizacji wody, której producentem była duńska firma Eurowater. Efekty to znaczna poprawa jakości wody zasilającej kotły oraz jakości pary dostarczanej do turbin.
Październik 2007 r.
 • po rocznych pracach uruchomiono nowoczesny turbozespół z turbiną firmy Siemens typu PB R-12 o mocy 12 MW. Wykonawcą prac była wrocławska spółka TurboCare. Równocześnie wykonano system automatyki turbiny TURBOSTER-ES. Jego dostawcą, wraz z oprogramowaniem, była spółka Energoster.
Maj 2008 r.
 • oddano do użytku instalacje oczyszczania spalin stosującą metodę amoniakalną półsuchą, wspartą pulsacyjnymi filtrami workowymi. Wykonawcą inwestycji była firma Era ze Skawiny.
Październik 2008 r.
 • zakończono kapitalny remont komina elektrociepłowni. Budowle zmodernizowano wewnątrz, wyremontowano płaszcz komina i pomalowano według obowiązujących norm.
Sierpień 2010 r.
 • do użytku została oddana całkowicie nowa chłodnia wentylatorowa, która zastąpiła starą chłodnię kominową.
Lipiec 2011 r.
 • wyburzenie starej chłodni. Budowla o wysokości 60 metrów była jedną z najbardziej charakterystycznych obiektów w Lublinie. Wybudowana w połowie lat 50 ubiegłego wieku spełniała rolę schładzania wody na potrzeby elektrociepłowni.
Listopad 2011 r.
 • nowy kocioł parowy. Budowa kotła OR50-N stanowi pierwszy etap uruchomienia w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. wysokosprawnego bloku kogeneracyjnego celem którego jest poprawienie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Nowe urządzenie zastąpiło wyeksploatowany kocioł EKM-50 nr 1.
Październik 2012 r.
 • modernizacja zmiękczalni. Nowa zmiękczalnia wody wykorzystuje proces wymiany jonowej. Posiada dwa ciągi o wydajności maksymalnej 40m3/h. Wyposażona dodatkowo jest w układ dawkowania fosforanów korygujący ph wody zasilającej kotły.
Październik 2012 r.
 • modernizacja odcinka magistrali napowietrznej DN 500.
Maj 2013 r.
 • zakup Turbogeneratora dzięki któremu Megatem EC-Lublin uzyskał możliwość produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu przy zmaksymalizowaniu możliwej do osiągnięcia efektywności energetycznej.
Październik 2013 r.
 • modernizacja odcinków magistrali napowietrznej DN 800 oraz jednego odcinka DN 350.
Styczeń 2016 r.
 • oddanie do użytku nowoczesnego systemu odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin. .
Marzec 2021 r.
 • prezesem spółki zostaje Dariusz Sipta.

Kierownikami elektrociepłowni w latach 1957-2002 byli kolejno: Artur Leszczyński, Andrzej Tarnasiewicz, Piotr Mazur, Jerzy Furmanek, Wacław Czerwonka, Tadeusz Skrzypek, Henryk Łukasiewicz, Janusz Szabelski, Lucjan Drzewiecki, ponownie Jerzy Furmanek, Krzysztof Wątróbka, Roman Fotek, ponownie Lucjan Drzewiecki, Dariusz Sipta oraz Janusz Matysek. Po powołaniu spółki Megatem EC-Lublin w 2000 r. pierwszym jej prezesem został Janusz Matysek. Po nim, w maju 2002 r., funkcję tę objął Wiesław Plechawski. Od stycznia 2007 r. rolę tę pełnił Tadeusz Karczmarczyk. Obecnie od marca 2021 r. prezesem został wybrany Dariusz Sipta.