Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującegoCiepło dla Lublina

Panorama Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin

W dniu 21 lipca 2021 r. MEGATEM EC-Lublin Sp. z o. o. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość przedsięwzięcia: 219 277 967,00 zł

Kwota dofinansowania: 50 380 000,00 zł

W dniu 19 grudnia 2019 r. MEGATEM EC-Lublin Sp. z o. o. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o. o." nr POIS.01.06.01-00-0031/19 (w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Wartość przedsięwzięcia: 219 277 967,00 zł

Kwota dofinansowania: 41 864 769,10 zł

Celem przerdsięwzięcia jest budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą o mocy zainstalowanej elektrycznej 12MWe i mocy osiągalnej cieplnej 40 MWt.

Wybudowanie bloku przyniesie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 116 053,70 Mg CO2 oraz zmniejszy zużycie energii pierwotnej na poziomie 266 846,08 MWh/rok

W dniu 19 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki aukcji zwykłej OZE nr AZ/7/2019 r., w której zwyciężyła spółka MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o., tym samym otrzymując 15–letnie wsparcie na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) dla projektu "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o." o mocy zainstalowanej elektrycznej 12 MWe i mocy osiągalnej cieplnej 40 MWt.

Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin była pierwszą w kraju sprywatyzowaną elektrociepłownią. W ciągu ostatnich lat przedsiębiorstwo zostało gruntownie zmodernizowane i spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Unię Europejską.

Nowoczesna Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin

Energia cieplna niezawodnie dostarczana jest dla mieszkańców takich dzielnic Lublina jak: Tatary, Bronowice, Felin, Śródmieście, Czechów, Kalinowszczyzna. Produkcja ciepła odbywa się w układzie skojarzonym, co umożliwia jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej. Jej odbiorcami jest Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód" S.A., które zasila zakłady produkcyjne znajdujące się na terenie dawnej Fabryki Samochodów w Lublinie.

Elektrociepłownia jest przystosowana do korzystania z zasady dostępu osób trzecich do sieci tzw. TPA (Third Party Access). Spółka szczególną uwagę przywiązuje do ochrony środowiska. Ochronę zapewniają nowoczesny system filtrowania spalin, technologie niskoemisyjne oraz systemy zarządzania środowiskiem.

Unia Europejska

Opublikowano zmianę taryfy na rok 2024. czytaj dalej...

Zakończył się sezon grzewczy 2023/2024. czytaj dalej...

Odnowiony został certyfikat dla norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 czytaj dalej...

Informacja o strukturze paliw czytaj dalej...

Odnowienie certyfikatu SURE. czytaj dalej...