Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Budowa kotła parowego OR50-N

Kocioł został zbudowany w okresie od czerwca do listopada 2011 r. Zastąpił on wyeksploatowany kocioł EKM-50 nr 1. Budowa kotła była pierwszym etapem uruchomienia w Megatem EC-Lublin wysokosprawnego bloku energetycznego. Realizacja tej inwestycji przyczyniła się do zmniejszenia ilości spalanego węgła o około 5 tys. Mg/rok, a tym samym do ograniczenia emisji CO2 o około 10 tys. Mg/rok.

W trakcie prac projektowych opracowano innowacyjne rozwiązanie dla potrzeb kotła OR50 - N:

Równolegle z kotłem przeprowadzono modernizację rozdzielnicy niskiego napięcia. Zainstalowano w niej nowoczesne, energooszczędne falowniki służące do zasilania napędów kotła.

Układ sterowniczy oparto o sterownik PLC, uzupełniony o sterownik bezpieczeństwa. W stacji operatorskiej zainstalowano system nadrzędny umożliwiający w przyszłości rozszerzenie funkcji o obsługę turbozespołów.

Podstawowe dane techniczne kotła OR50-N:

Budowa kotła została zrealizowana przy udziale dofinansowania w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.