Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

„DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, działanie 8.2

Tytuł projektu: "Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień surowców niezbędnych dla pracy Elektrociepłowni"

Dofinansowanie: 467 935,30 PLN

Zasięg: krajowy

Rynek docelowy: Polska

Dzięki wdrożeniu systemu B2B realizacja procesów biznesowych obejmujących wzajemne kontakty handlowe Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. i kontrahentów ulegnie uproszczeniu oraz automatyzacji, co prowadzić będzie do wzrostu ich efektywności.

Katalog B2B