Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Nagroda Gospodarcza dla Megatem EC-Lublin

Nagroda Gospodarcza 2014 r.

Drugi rok z rzędu udało nam się uzyskać Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin w kategorii Zielona Gospodarka. Tym razem zostaliśmy laureatem edycji 2014 Nagrodę otrzymaliśmy za systematycznie realizowane inwestycje związane z wymianą izolacji termicznej własnych napowietrznych, ciepłowniczych magistrali przesyłowych. Prowadzona polityka modernizacji sieci przesyłowych przynosi efekty w postaci zmniejszenia udziału wyprodukowanego ciepła w stratach przesyłowych, co w konsekwencji prowadzi do znaczących ograniczeń ilości emitowanych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Nagroda Gospodarcza 2013 r.

Miło nam poinformować o uzyskaniu Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin 2013 w kategorii Zielona Gospodarka. Nagrodę otrzymaliśmy za wprowadzenie nowoczesnej technologii uzdatniania wody dla potrzeb technologicznych. Dzięki zastosowanym urządzeniom zmniejszeniu uległ pobór wody z otoczenia oraz produkcja ścieków. Dzięki stosowaniu w obiegach wody o doskonałej jakości możliwe jest podniesienie sprawności i dyspozycyjności urządzeń wytwórczych oraz ograniczenie ilości awarii.