Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującegoPolityka Jakości

Polityka Jakości i Środowiskowa pełni w naszej Spółce rolę nadrzędną nad wszystkimi działaniami i żadne czynności nie mogą być z nią sprzeczne. W dniu 27.02.2006r. przyznano nam pierwszy certyfikat potwierdzający zgodność naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001. Certyfikat ten jest systematycznie odnawiany co trzy lata. Aktualny obowiązuje do 28.02.2027 r.

Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Środowiskowego.