Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującegoPolityka Jakości

Polityka Jakości i Środowiskowa pełni w naszej Spółce rolę nadrzędną nad wszystkimi działaniami i żadne czynności nie mogą być z nią sprzeczne. W dniu 27.02.2006r. przyznano nam certyfikat potwierdzający zgodność naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001. Certyfikat ten był systematycznie odnawiany co trzy lata, a w dniu 01.03.2021 r. (po I części auditu) został odnowiony na zgodność z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 z terminem ważności do 28.08.2021 r., następnie w dniu 15.06.2021 r. (po II części auditu) został przedłużony termin ważności do 28.02.2024 r.

Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Środowiskowego.