Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Wydział Maszynowni

Do zadań Wydziału należy wytworzenie energii elektrycznej w kogeneracji, podgrzewanie wody sieciowej, dystrybucja ciepła, eksploatacja własnej sieci c.o. oraz eksploatacja zmiękczalni wody.

W dwóch turbogeneratorach o mocach 10,64 MW i 12 MW produkowana jest energia elektryczna, która całkowicie pokrywa potrzeby własne oraz jest sprzedawana Towarzystwu Inwestycyjnemu "Elektrownia - Wschód" S.A.

Para po przejściu przez turbiny zasila wymienniki ciepłej wody, która następnie jest dostarczana do miejskiego systemu ciepłowniczego oraz indywidualnych odbiorców zewnętrznych. Ciepło to służy w sezonie grzewczym do zaspokojenia potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej a latem tylko na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Wymienniki sieciowe c.o.

Elektrociepłownia posiada 3 magistrale ciepłownicze, którymi przesyłane jest ciepło do ponad 1/3 mieszkańców Lublina zasilając takie dzielnice jak: Tatary, Bronowice, Felin, Śródmieście, Czechów, Kalinowszczyzna.

Nośnikiem ciepła jest woda chemicznie zmiękczona, przygotowana w zmiękczalni wody, gdzie następuje usunięcie jej twardości (metodami chemicznymi) oraz przefiltrowanie. Dla zapewnienia niezawodności i ciągłości przygotowywania tej wody pracują zamiennie dwie zmiękczalnie.

Nowa zmiękczalnia wody wykorzystuje proces wymiany jonowej. Posiada dwa ciągi o wydajności maksymalnej 40m3/h. Wyposażona dodatkowo jest w układ dawkowania fosforanów korygujący ph wody zasilającej kotły.

Dla poprawy parametrów wody zasilającej kotły parowe została uruchomiona stacja demineralizacji wody.

Ponadto Wydział Maszynowni obsługuje wiele urządzeń pomocniczych np. obiegowych pomp sieciowych.

Wydział Maszynowni zajmuje się również eksploatacją sieci ciepłowniczej c.o. zlokalizowanej na terenie Masy Upadłości Daewoo Motor Polska (dawna fabryka FSC). Sieć ta o łącznej długości 9,09 km zasila obecnie w ciepło 19 Spółek, jakie powstały na terenie byłej Fabryki.

Na potrzeby przedsiębiorstwa zakupiono urządzenie umożliwiające wysokoefektywną produkcję energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Dla produkcji energii skojarzonej moc uzyskiwanej energii wynosi aktualnie 161,10 MW (w tym uzyskiwana moc energii cieplnej wynosi: 138,46 MWt, moc elektryczna: 22,64 MWe.)