Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującegoAktualności

» 2024-04-02 Polityka jakości.
Odnowiony został certyfikat dla norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Obecny termin ich obowiązywania to 28 lutego 2027 r. wiecej »
» 2024-03-29 Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez spółkę MEGATEM EC – Lublin w 2023 r. oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne w myśl zapisów Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. pobierz
» 2024-01-29 Odnowienie certyfikatu SURE.
» 2023-12-29 Nowa taryfa dla ciepła na rok 2024.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 29 grudnia 2023r, która będzie obowiązywała od 1 lutego 2024 r. wiecej »
» 2023-10-06 Rozpoczął się oficjalnie sezon grzewczy 2023/2024.
» 2023-05-12 Zakończył się sezon grzewczy 2022/2023.
» 2023-03-28 Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez spółkę MEGATEM EC – Lublin w 2022 r. oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 nr 93, poz. 623) pobierz
» 2023-01-30 Odnowienie certyfikatu SURE.
» 2023-01-25 Wysokość cen i stawek opłat z rekompensatą
dla odbiorców uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z późniejszymi zmianami wiecej »
» 2022-12-15 Druga zmiana taryfy dla ciepła na rok 2022.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 15 grudnia 2022r. wiecej »
» 2022-09-30 Zmiana taryfy dla ciepła na rok 2022.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 30 września 2022r. wiecej »
» 2022-09-15 Rozpoczął się oficjalnie sezon grzewczy 2022/2023.
» 2022-07-14 Nowa taryfa dla ciepła na rok 2022.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 12 lipca 2022r, która będzie obowiązywała od 1 sierpnia 2022 r. wiecej »
» 2022-05-06 Zakończył się sezon grzewczy 2021/2022.
» 2022-02-28 Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez spółkę MEGATEM EC Lublin w 2021 r . oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 nr 93, poz. 623) pobierz
» 2022-01-13 Otrzymanie certyfikatu SURE.
» 2021-09-06 Rozpoczął się oficjalnie sezon grzewczy 2021/2022.
» 2021-07-21 Podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o".
W dniu 21 lipca 2021 r. MEGATEM EC-Lublin Sp. z o. o. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość przedsięwzięcia: 219 277 967,00 zł

Kwota dofinansowania: 50 380 000,00 zł

Więcej interesujących szczegółów w materiale telewizyjnym.
Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy bloku energetycznego zasilanego biomasą Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy bloku energetycznego zasilanego biomasą Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy bloku energetycznego zasilanego biomasą
» 2021-06-15 Polityka jakości.
Odnowiony został certyfikat dla norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Obecny termin ich obowiązywania to 28 sierpnia 2024 r. wiecej »
» 2021-04-19 Nowa taryfa dla ciepła na rok 2021.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 16 kwietnia 2021r, która będzie obowiązywała od 1 maja 2021 r. wiecej »
» 2021-03-31 Polityka jakości.
Odnowiony został certyfikat dla norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Obecny termin ich obowiązywania to 28 sierpień 2021 r. wiecej »
» 2021-03-01 Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez spółkę MEGATEM EC – Lublin w 2020 r. oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 nr 93, poz. 623). pobierz
» 2021-01-14 Nie marnujmy ciepła!
» 2020-11-27 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2020.
Megatem EC-Lublin otrzymało prestiżowy certyfikat Fair Play 2020. wiecej »
» 2020-09-29 Rozpoczął się oficjalnie sezon grzewczy 2020/2021.
» 2020-06-10 Wyłonienie zwycięskiej oferty
Na konkurs pn. "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o." oznaczonego 01/BB/2020 wpłynęła jedna oferta od konsorcjum firm PRiMUE "Energoserwis" S.A. Lublin (Polska) – UAB AXIS Tech (Litwa). Zaoferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: 71 487 575,00 PLN + 24 925 000,00 EURO.

Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Obecnie trwają negocjacje mające na celu podpisanie umowy w możliwie najkrótszym terminie. wiecej »
» 2020-05-18 Zakończył się sezon grzewczy 2019/2020.
» 2020-04-08 Nowa taryfa dla ciepła na rok 2020.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 8 kwietnia 2020r, która będzie obowiązywała od 1 maja 2020 r. wiecej »
» 2020-03-25 W dniu dzisiejszym dokonano aktualizacji ogłoszenia
"Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.". Dodano następujące pliki:
wiecej »
» 2020-03-18 W dniu dzisiejszym dokonano aktualizacji ogłoszenia
"Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.". Dodano następujące pliki:
wiecej »
» 2020-03-18 W dniu dzisiejszym dokonano aktualizacji ogłoszenia
"Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.". Dodano następujące pliki:
wiecej »
» 2020-03-06 W dniu dzisiejszym dokonano aktualizacji ogłoszenia
"Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.". Dodano następujące pliki:
wiecej »
» 2020-02-28 W dniu dzisiejszym dokonano aktualizacji ogłoszenia
"Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.". Dodano następujące pliki:
wiecej »
» 2020-02-27 W dniu dzisiejszym dokonano aktualizacji ogłoszenia
"Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.". Dodano następujące pliki:
wiecej »
» 2020-02-26 W dniu dzisiejszym dokonano aktualizacji ogłoszenia
"Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.". Dodano następujące pliki:
wiecej »
» 2020-02-25 W dniu dzisiejszym dokonano aktualizacji ogłoszenia
"Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.". Dodano następujące pliki:
wiecej »
» 2020-02-24 Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez spółkę MEGATEM EC–Lublin w 2019 r. oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 nr 93, poz. 623). pobierz
» 2020-02-20 W dniu dzisiejszym dokonano aktualizacji ogłoszenia
"Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.". Dodano następujące pliki:
wiecej »
» 2020-02-17 Informujemy o nowym załączniku do ogłoszenia
"Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o." wiecej »
» 2020-02-11 Ustalono termin wizji lokalnej dla Wykonawców
biorących udział w konkursie pn. "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o." wiecej »
» 2020-02-04 Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie
na wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania pn. "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.". wiecej »
» 2019-12-19 "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o.".
W dniu 19 grudnia 2019 r. MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o." nr POIS.01.06.01-00-0031/19 (w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Kwota 41 864 769,10 zł pozwoli na rozpoczęcie realizacji budowy bloku energetycznego zasilanego biomasą o mocy zainstalowanej elektrycznej 12MWe i mocy osiągalnej cieplnej 40 MWt.
» 2019-12-19 Wyniki aukcji zwykłej OZE nr AZ/7/2019 r. Urzędu Regulacji Energetyki
W dniu 19 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki aukcji zwykłej OZE nr AZ/7/2019 r., w której zwyciężyła spółka MEGATEM EC-Lublin Sp. z o. o., tym samym otrzymując 15–letnie wsparcie na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) dla projektu "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o. o." o mocy zainstalowanej elektrycznej 12 MWe i mocy osiągalnej cieplnej 40 MWt. Wybudowanie bloku przyniesie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 116 053,70 Mg CO2.
» 2019-11-25 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2019.
Megatem EC-Lublin otrzymało prestiżowy certyfikat Fair Play 2019. wiecej »
» 2019-09-19 Rozpoczął się oficjalnie sezon grzewczy 2019/2020.
» 2019-05-16 Zakończył się sezon grzewczy 2018/2019.
» 2019-04-12 Nowa taryfa dla ciepła na rok 2019.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 12 kwietnia 2019r, która będzie obowiązywała od 1 maja 2019 r. wiecej »
» 2019-03-06 Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez spółkę MEGATEM EC–Lublin w 2018 r. oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 nr 93, poz. 623). pobierz
» 2018-11-23 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2018.
Megatem EC-Lublin otrzymało prestiżowe wyróżnienie Ambasador Fair Play w Biznesie oraz nagrodę "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2018. wiecej »
» 2018-09-24 Rozpoczął się oficjalnie sezon grzewczy 2018/2019.
» 2018-06-15 Orły Tygodnika Wprost
Otrzymaliśmy dyplom Orły Tygodnika Wprost. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. wiecej »
» 2018-05-14 Diamenty Forbes 2018
Otrzymaliśmy wyróżnienie Diamenty Forbes 2018. Wyróżnienie otrzymują przedsiębiorstwa które należą do grona najszybciej rozwijających się w naszym kraju. wiecej »
» 2018-04-25 Zakończył się sezon grzewczy 2017/2018.
» 2018-04-09 Polityka jakości.
Odnowiony został certyfikat dla norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Obecny termin ich obowiązywania to 28 luty 2021 r. wiecej »
» 2018-03-02 Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez spółkę MEGATEM EC–Lublin w 2017 r. oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 nr 93, poz. 623). pobierz
» 2018-02-06 Nowa taryfa dla ciepła na rok 2018.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 5 lutego 2018r, która będzie obowiązywała od 1 marca 2018 r. wiecej »
» 2017-11-29 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2017.
Megatem EC-LUblin otrzymało prestiżowe wyróżnienie Platynowego Laura oraz nagrodę "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2017. wiecej »
» 2017-09-30 Wynik konkursu do zapytania z dnia 2017-08-29
» 2017-09-18 Rozpoczął się oficjalnie sezon grzewczy 2017/2018.
» 2017-08-29 Zapytanie ofertowe.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji na budynku administracyjnym Megatem EC-Lublin. wiecej »
» 2017-06-28 Konkurs ofertowy.
Konkurs ofertowy na wyłonienie generalnego wykonawcy zadania pn. "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o." wiecej »
» 2017-06-21 Wynik konkursu do zapytania z dnia 2017-06-05
» 2017-06-05 Zapytanie ofertowe.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych. wiecej »
» 2017-05-15 Zakończył się sezon grzewczy 2016/2017.
» 2017-03-31 Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez spółkę MEGATEM EC–Lublin w 2016 r. oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 nr 93, poz. 623). pobierz
» 2017-03-16 Wynik konkursu do zapytania z dnia 2017-03-03
» 2017-03-03 Zapytanie ofertowe.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż stolarki PCV w budynku administracji na trzech kondygnacjach. wiecej »
» 2017-02-10 Nowa taryfa dla ciepła na rok 2017.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 3 lutego 2017r, która będzie obowiązywała od 1 marca 2017 r. Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki została również opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 550. wiecej »
» 2017-02-09 Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła
dostarczanego przez Megatem EC-Lublin Sp. o.o. do własnej sieci ciepłowniczej w roku 2016, określona na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. 2012 r., poz. 962) wynosi WP,c=1,025.
» 2017-01-30 Ogłoszenie w sprawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

Działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) informujemy, że przedsiębiorstwo Megatem EC-Lublin w roku 2016 nie dostarczyło do sieci cieplnej ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

» 2017-01-26 Wynik konkursu do zapytania z dnia 2017-01-12
» 2017-01-12 Zapytanie ofertowe.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku administracyjnego Megatem EC-Lublin. wiecej »
» 2016-12-14 Megatem EC-Lublin otrzymał Kryształową Cegłę.
Nasze przedsiębiorstwo otrzymało nagrodę specjalną za wdrażanie Inwestycji Przyjaznych Środowisku. wiecej »
» 2016-11-28 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2016.
Nasze przedsiębiorstwo otrzymało prestiżowe wyróżnienie Platynowego Laura oraz nagrodę "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2016. wiecej »
» 2016-09-22 Rozpoczął się oficjalnie sezon grzewczy 2016/2017.
» 2016-07-11 Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia ciepła
przez spółkę MEGATEM EC – Lublin oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko, w sezonie grzewczym 2015/2016 w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 nr 16, poz. 92). pobierz
» 2016-06-10 Setka Kuriera 2016.
Megatem EC-Lublin w gronie największych firm Lubelszczyzny. wiecej »
» 2016-05-04 Zakończył się sezon grzewczy 2015/2016.
» 2016-03-17 Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez spółkę MEGATEM EC – Lublin w 2015 r. oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 nr 93, poz. 623). pobierz
» 2016-03-11 Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła dostarczanego przez Megatem EC-Lublin Sp. o.o. do własnej sieci ciepłowniczej w roku 2015, określona na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. 2012 r., poz. 962) wynosi WP,c=1,006.

» 2016-01-29 Ogłoszenie w sprawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

Działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) informujemy, że przedsiębiorstwo Megatem EC-Lublin w roku 2015 nie dostarczyło do sieci cieplnej ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

» 2016-01-22 Nowa taryfa dla ciepła na rok 2016.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 21 stycznia 2016r, która będzie obowiązywała od 1 marca 2016 r. Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki została również opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 443. wiecej »
» 2016-01-01 Nowoczesny system odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin.

1 stycznia 2016 r. w Megatem EC-Lublin uruchomiony został bardzo nowoczesny system odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin. Spełnia on bardzo ostre wymagania postawione przez Unię Europejską w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – IED, które zaczęły obowiązywać od początku tego roku.

Megatem EC-Lublin w wyniku przeprowadzonych prac emituje niewielkie ilości zanieczyszczeń. Nowa instalacja pozwoli na wielokrotne ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku siarki (SO2), pyłu oraz tlenków azotu (tzw. NOX). Praktycznie oznacza to, że jedynym widocznym składnikiem spalin jest para wodna.

wiecej »
» 2015-11-27 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2015.
27 listopada 2015 nasze przedsiębiorstwo otrzymało prestiżowe wyróżnienie Złotego Laura oraz nagrodę "Przedsiębiorstwo Fair Play". wiecej »
» 2015-09-28 Rozpoczął się sezon grzewczy 2015/2016.
» 2015-05-05 Zakończył się sezon grzewczy 2014/2015.
» 2015-02-03 Nowa taryfa dla ciepła na rok 2015.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 30 stycznia 2015r, która będzie obowiązywała od 1 marca 2015 r. Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki została również opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 434. wiecej »
» 2014-12-12 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2014.
12 grudnia 2014 nasze przedsiębiorstwo otrzymało prestiżową nagrodę "Przedsiębiorstwo Fair Play". wiecej »
» 2014-10-17 Zielona Gospodarka 2014.
Otrzymaliśmy Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin 2014. wiecej »
» 2014-09-25 Rozpoczął się sezon grzewczy 2014/2015.
Po 154 dniach ciepłych przyszły chłody. Od dziś ciepło płynie do kaloryferów. W lecie ciepła woda w Waszych kranach pochodziła z elektrociepłowni Megatem EC-Lublin.
» 2014-06-02 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.
Nasze przedsiębiorstwo kolejny raz otrzymało prestiżowy certyfikat nadawany za najwyższą ocena stabilności w roku 2013 według D&B Poland. wiecej »
» 2014-04-24 Zakończył się sezon grzewczy 2013/2014.
» 2014-02-03 Nowa Taryfa dla ciepła.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 21 stycznia 2014, która będzie obowiązywała do 28 lutego 2015 r. wiecej »
» 2013-12-16 Megatem EC-Lublin patronem honorowym.
Spółka Megatem EC-Lublin została zaproszona do objęcia patronatem honorowym obchodów 100-lecia Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. Uroczystość odbędzie się 30 maja 2014 r.
» 2013-12-06 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2013.
6 grudnia 2013 nasze przedsiębiorstwo otrzymało prestiżową nagrodą "Przedsiębiorstwo Fair Play". wiecej »
» 2013-10-24 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin 2013
Nagrodę otrzymalismy za wprowadzenie nowoczesnej technologii uzdatniania wody dla potrzeb technologicznych. wiecej »
» 2013-09-19 Rozpoczął się sezon grzewczy 2013/2014.
Rozpoczął się sezon grzewczy 2013/14. Po 148 dniach ciepłych przyszły chłody. Od dziś ciepło płynie do kaloryferów. W lecie ciepła woda w Waszych kranach pochodziła w większości z elektrociepłowni Megatem EC-Lublin. Dostarczaliśmy ją przez 119 dni okresu letniego, 29-dniowy postój wykorzystujac na niezbędne prace konserwacyjne.
» 2013-05-16 Uruchomienie nowego turbogeneratora
» 2013-04-26 Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin rozpoczęła samodzielne zasilanie
całego miasta w ciepłą wodę użytkową.

» 2013-04-23 Zakończył się sezon grzewczy 2012/2013. Trwał 205 dni.
Najzimniejszym miesiącem okazał się styczeń z najniższą średnią temperaturą -4,10C. Najniższa temperatura została zanotowana 27 I 2013 i wynosiła -14,50C. Średnia temperatura sezonu grzewczego wyniosła 1,20C
» 2013-01-25 Nowa taryfa dla ciepła na rok 2013.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 21 stycznia 2013r, która będzie obowiązywała od 1 marca 2013 r. Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki została również opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 187. wiecej »
» 2013-01-09 List intencyjny ws. badania uwarunkowań i możliwości budowy bloku energetycznego spalającego biomasę, podpisany.

W dniu 9 stycznia 2013 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie oraz Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie podpisały List intencyjny w celu współpracy przy badaniu uwarunkowań i możliwości budowy bloku energetycznego spalającego biomasę.

W ramach współpracy rozpatrywane będą następujące warianty:

  • budowa bloku energetycznego dedykowanego do spalania biomasy i ewentualnie paliw alternatywnych np. pochodzących z przeróbki odpadów komunalnych
  • modernizacja istniejących urządzeń wytwórczych EC Megatem
  • budowa nowego bloku gazowo-parowego na terenie PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków

W celu określenia możliwości i ram wzajemnej współpracy powołana zostanie Grupa Robocza składająca się z pracowników obu spółek.

Podjęta współpraca ma korzystnie wpłynąć na zapewnienie dostaw ciepła systemowego do miasta Lublin przy optymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.

Kontakt dla dziennikarzy ze strony PGE GiEK SA:
Beata Nawrot-Miler
Rzecznik Prasowy PGE GiEK SA
tel. +48 609 696 879
e-mail: beata.nawrot-miler@gkpge.pl

Kontakt dla dziennikarzy ze strony Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.:
Tadeusz Karczmarczyk
Prezes Zarządu Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.
tel. +48 81 461 37 37
e-mail: sekretariat@megatem-ec.pl

» 2012-12-07 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2012.
7 grudnia 2012 nasze przedsiębiorstwo otrzymało prestiżową nagrodą "Przedsiębiorstwo Fair Play". wiecej »
» 2012-11-12 Oddanie do użytku nowej zmiękczalni. » 2012-10-01 Sezon grzewczy
Dnia 2012-10-01 rozpoczął się sezon grzewczy 2012/2013.
» 2012-06-14 Diamenty Forbes 2012
Otrzymaliśmy wyróżnienie Diamenty Forbes 2012. W rankingu znajdą się firmy, które w latach 2009 - 2011 najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. wiecej »
» 2012-03-20 Megatem EC-Lublin Gazelą Biznesu
Nasze przedsiębiorstwo otrzymał prestiżowy tytuł "Gazela Biznesu" przyznawany co rocznie przez Puls Biznesu. wiecej »
» 2012-01-31 Nowa Taryfa dla ciepła.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 31 stycznia 2012, która będzie obowiązywała do 28 lutego 2013 r. wiecej »
» 2012-01-20 Uroczyste zakończenie budowy nowego kotła parowego.
19 stycznia 2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji „Budowa kotła parowego do pracy w wysokosprawnej kogeneracji”. Inwestycja jest wynikiem programu stałego rozwoju firmy. wiecej »
» 2011-12-02 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2011.
2 grudnia 2011 nasze przedsiębiorstwo otrzymało prestiżową nagrodą "Przedsiębiorstwo Fair Play". wiecej »
» 2011-07-30 Wyburzenie starej chłodni.
30 lipca o godzinie 15.14 został zburzony stary komin chłodni. wiecej »
» 2011-07-11 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.
Nasze przedsiębiorstwo otrzymało prestiżowy certyfikat nadawany za najwyższą ocena stabilności w roku 2010 według D&B Poland. wiecej »
» 2011-04-22 Zakończony został sezon grzewczy 2010/2011.
» 2011-03-11 Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.
Miło nam poinformować o uzyskaniu pozytywnej opinii potwierdzającej, że Megatem spełnia wymogi dotyczące wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. wiecej »
» 2010-12-17 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2010.
17 grudnia 2010 po raz kolejny nasze przedsiębiorstwo zostało wyróżnione prestiżową nagrodą "Przedsiębiorstwo Fair Play". wiecej »
» 2010-10-28 Nowa Taryfa dla ciepła.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 28 października 2010, która będzie obowiązywała do 30 listopada 2011 r. Publikacja nastąpiła w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 132/poz 2238.
» 2010-10-14 Skrzydła Biznesu 2010.
Miło nam poinformować że otrzymaliśmy wyróżnienie Skrzydła Biznesu 2010r. wiecej »
» 2010-08-31 Wznowiliśmy dostawy ciepła.
Po postoju remontowym wznowiliśmy dostawy ciepła dla całego miasta na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
» 2010-05-04 Zakończony został sezon grzewczy 2009/2010.
» 2009-12-04 Megatem EC-Lublin przedsiębiorstwem Fair Play roku 2009.
4 grudnia 2009 w Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się uroczyste wręczenie tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play" dla Megatem EC-Lublin. wiecej »
» 2009-08-31 Wznowiliśmy dostawy ciepła.
Po dwumiesięcznym postoju remontowym wznowiliśmy dostawy ciepła dla całego miasta na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
» 2009-06-16 Nowa Taryfa dla ciepła.
Opublikowana została nowa taryfa dla ciepła, zatwierdzona 11 maja 2009, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2010 r. Publikacja nastąpiła w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 73/poz 1756.
» 2009-04-27 Zakończony został sezon grzewczy 2008/2009.
» 2009-03-04 Polityka jakości.
Odnowiony został audyt dla norm ISO 9001:2000 oraz ISO 14000:2004. Obecny termin ich obowiązywania to 3 marca 2012 r.
» 2009-03-01 Zmiany w taryfie dla ciepła.
Po dwóch latach niezmienionych cen, wprowadzona została zmiana taryfy dla ciepła. Powód to znaczny wzrost cen węgla. Zmiana taryfy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 13 lutego 2009 pod numerem 20/poz 667.
» 2008-12-05 Megatem-EC w gronie przedsiębiorstw Fair Play!
W Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". wiecej »
» 2008-06-30 Uruchomiono nową instalacje oczyszczania spalin.
Oddano do eksploatacji instalację oczyszczania spalin wykonaną w technologii amoniakalnej wyposażoną w pulsacyjny filtr workowy. wiecej »
» 2007-10-18 Uruchomiono nowy turbogenerator.
Nowa turbina posiada wysoką sprawność... rozwiń wiadomość »
» 2007-03-20 Uchwałą Zarządu Nr 3/2007 nasza Spółka została przyjęta w poczet
członków Izby Gospodarczej CIEPŁOWNICTWO POLSKIE.
» 2006-11-04 Świadczymy usługi ważenia wagą samochodową.
Proces ważenia wspomagany jest komputerowo. Zapraszamy do korzystania. wiecej »
» 2006-10-26 Jesteśmy w posiadaniu jednych z najwyższych budowli w mieście.
Oferujemy ich powierzchnię na potrzeby radiokomunikacji oraz reklamy. Zapraszamy do współpracy. wiecej »
» 2006-09-05 Informujemy, że nasze laboratorium wykonuje analizy chemiczne.
Zostało ono wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykonywanie profesjonalnych analiz chemicznych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. wiecej »