Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Wydział Elektryczny

Głównym zadaniem pracowników Wydziału jest utrzymanie ruchu urządzeń elektroenergetycznych, prowadzenie gospodarki energią elektryczną, kontrola układów pomiarowych, układów automatycznej regulacji i zabezpieczeń.

Urządzenia elektryczne w Elektrociepłowni zasilane są na dwóch poziomach napięć. Sieć o napięciu 6 kV złożona jest z rozdzielnicy głównej RG zasilającej 4 rozdzielnice potrzeb własnych poszczególnych wydziałów. Do rozdzielnicy głównej podłączone są jednostki wytwórcze - turbogeneratory. Z rozdzielnicy głównej wyprowadzonych jest 5 linii kablowych do stacji transformatorowo-rozdzielczych oznaczonych jako E-1 i E-2 należących do Towarzystwa Inwestycyjnego "Elektrownia - Wschód" S.A.

Transformacja na napięcie 0,4 kV realizowana jest w 11 transformatorach, zasilających 9 głównych rozdzielnic niskiego napięcia.

Bardzo ważnym obszarem działalności jest eksploatacja układów pomiarowych i automatycznej regulacji. Pod opieką Wydziału znajduje ponad tysiąc punktów pomiarowych, z czego kilkadziesiąt stanowią układy pomiarowe do rozliczeń.

Wykonywane są tutaj pomiary wielkości elektrycznych, cieplnych, fizycznych i chemicznych. Gospodarka urządzeniami pomiarowymi prowadzona jest zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością.

Układy automatycznej regulacji w procesach termodynamicznych pozwalają na optymalizację sprawności wytwarzania energii. W Elektrociepłowni główne procesy dotyczące wytwarzania i przesyłania energii prowadzone są w układach regulacji zamkniętej, realizowanej przez regulatory i sterowniki oraz w układach z regulatorami działania bezpośredniego.