Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Wydział Elektryczny

Głównym zadaniem pracowników Wydziału jest utrzymanie ruchu urządzeń elektroenergetycznych, prowadzenie gospodarki energią elektryczną, kontrola układów pomiarowych, układów automatycznej regulacji i zabezpieczeń.

Urządzenia elektryczne w Elektrociepłowni zasilane są na dwóch poziomach napięć. Sieć o napięciu 6 kV złożona jest z rozdzielnicy głównej RG zasilającej 4 rozdzielnice potrzeb własnych poszczególnych wydziałów. Do rozdzielnicy głównej podłączone są jednostki wytwórcze - turbogeneratory. Z rozdzielnicy głównej wyprowadzonych jest 5 linii kablowych do stacji transformatorowo-rozdzielczych oznaczonych jako E-1 i E-2 należących do Towarzystwa Inwestycyjnego "Elektrownia - Wschód" S.A.

Transformacja na napięcie 0,4 kV realizowana jest w 11 transformatorach, zasilających 9 głównych rozdzielnic niskiego napięcia.

Bardzo ważnym obszarem działalności jest eksploatacja układów pomiarowych i automatycznej regulacji. Pod opieką Wydziału znajduje ponad tysiąc punktów pomiarowych, z czego kilkadziesiąt stanowią układy pomiarowe do rozliczeń.

Wykonywane są tutaj pomiary wielkości elektrycznych, cieplnych, fizycznych i chemicznych. Gospodarka urządzeniami pomiarowymi prowadzona jest zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością.

Układy automatycznej regulacji w procesach termodynamicznych pozwalają na optymalizację sprawności wytwarzania energii. W Elektrociepłowni główne procesy dotyczące wytwarzania i przesyłania energii prowadzone są w układach regulacji zamkniętej, realizowanej przez regulatory i sterowniki oraz w układach z regulatorami działania bezpośredniego.