Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Innowacje w Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin

Nowoczesny system odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin
 • 1 stycznia 2016 r. w Megatem EC-Lublin uruchomiony został bardzo nowoczesny system odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin. Spełnia on bardzo ostre wymagania postawione przez Unię Europejską w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – IED, które zaczęły obowiązywać od początku tego roku.

  Megatem EC-Lublin w wyniku przeprowadzonych prac emituje niewielkie ilości zanieczyszczeń. Nowa instalacja pozwoli na wielokrotne ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku siarki (SO2), pyłu oraz tlenków azotu (tzw. NOX). Praktycznie oznacza to, że jedynym widocznym składnikiem spalin jest para wodna.

  Prace przy systemie oczyszczania spalin rozpoczęły się wiosną 2015 roku. W pierwszych dniach grudnia tego roku prace główne były już zakończone i instalacja przeszła pomyślnie próby techniczne. Od połowy grudnia przystąpiono do rozruchu i prac regulacyjnych w celu jej optymalizacji. Już na etapie tych prac stwierdzono, że instalacja dotrzymuje wszystkich zaplanowanych parametrów.

  Przebudowa urządzeń oczyszczających spaliny została zrealizowana w trzech obszarach. W celu ograniczenia emisji dwutlenku siarki i pyłu do kotłów parowych dobudowane zostały instalacje odsiarczania i filtry. Producentem instalacji i dostawcą technologii jest polska firma InstalFilter S.A. z Kościana k. Poznania. Jest to nowoczesne rozwiązanie dedykowane do średniej wielkości obiektów energetycznych. Do ograniczenie emisji tlenków azotu zastosowana została, wykonana wg technologii szwedzkiej firmy Ecomb AB, instalacja Eco Tube. Działanie instalacji polega na dostarczaniu do komory paleniskowej powietrza procesowego i wody amoniakalnej. Dostarczana woda amoniakalna powoduje redukcję tlenków azotu, a dzięki optymalizacji sposobu dostarczania powietrza uzyskano dodatkowe korzyści: zmniejszenie emisji tlenku węgla oraz poprawę sprawności kotła. Dla kotłów szczytowych, które są uruchamiane jedynie przy najniższych temperaturach sezonu zimowego, dobudowano zaawansowane technicznie filtry tkaninowe, które uzupełniły istniejące elektrofiltry.

  Dodatkową korzyścią dla środowiska jest ograniczenie zużycia wody w zastosowanych procesach w porównaniu do metod powszechnie stosowanych. Oszczędności są szacowane na ok. 65 tys. metrów sześciennych rocznie.

  Na inwestycję przeznaczono 36 mln zł. Zastąpiony został dotychczasowy system, który mógł być jeszcze stosowany, ponieważ unijna dyrektywa dopuszcza możliwość kilkuletniego przesunięcia momentu dostosowania się do nowych zaostrzonych przepisów o ochronie środowiska. Z możliwości takiej Megatem EC-Lublin nie skorzystał, choć wiadomo, że zrobi to zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw wytwarzających ciepło.

  Przed montażem najnowszej instalacji odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin spółka przeprowadziła kilkuletni proces modernizacji kotłów rusztowych. Na przełomie 2014-15 roku Zarząd, działając w porozumieniu z władzami Lublina, podjął decyzję, że jako jedyna elektrociepłownia w Lublinie nie będzie odwlekał w czasie inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla czystości powietrza w mieście i jego najbliższych okolicach.

  Megatem EC-Lublin jest drugim co do wielkości dostawcą energii do lubelskiego systemu ciepłowniczego LPEC. Obsługuje ponad 30% lokalnego rynku, zimą odpowiadając za niezawodne dostawy energii cieplnej do dzielnic: Tatary, Bronowice, Kalinowszczyzna, Czechów, Felin i Śródmieście. W okresie letnim, gdy mieszkańcy potrzebują jedynie gorącej wody, Megatem EC-Lublin może zaopatrywać w nią całe miasto. Ponadto przedsiębiorstwo wytwarza w procesie kogenergacji energię elektryczną, która trafia do firm działających na obszarze byłej fabryki samochodów przy ul. Mełgiewskiej.

  Generalnym wykonawcą prac przy budowie instalacji odpylania i odsiarczania był lubelski Energoserwis S.A., a instalacji redukcji tlenków azotu firma ICS z Poznania.

  W wyniku przeprowadzonych prac Megatem EC-Lublin dołączył do wąskiego grona polskich elektrociepłowni, które pracują w najwyższych standardach ekologicznych. Zastosowany system oczyszczania spalin jest tak zaawansowany, że będzie pełnił rolę instalacji referencyjnej. Oznacza to, że inne polskie elektrociepłownie, które w tym momencie przełożyły w czasie moment wejścia w rygorystyczne przepisy unijne związane z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych będą mogły zapoznawać się z zastosowaną technologią, by potem ewentualnie przenosić ją na swój grunt.

Modernizacja odcinka magistrali napowietrznej DN 800 oraz jednego odcinka dn 350.
 • W wyniku realizacji projektu docieplono łącznie 996m rurociągu przesyłowego systemową izolacją termiczną dzięki czemu znacząco zredukowano emisję gazów do atmosfery oraz ograniczono zużycie energii cieplnej.
Modernizacja odcinka magistrali napowietrznej DN 500.
 • W wyniku realizacji projektu docieplono 410m rurociągu przesyłowego systemową izolacją termiczną dzięki czemu znacząco zredukowano emisję gazów do atmosfery oraz ograniczono zużycie energii cieplnej.
Instalacja do zmiennoobrotowej regulacji wydajności pompy 35W50.
 • Jest to zaawansowane technologicznie rozwiązanie z dziedziny energoelektroniki, oparte na najnowocześniejszych tranzystorach mocy, wykorzystujące sterowanie mikroprocesorowe, tzw. rozproszone. Efektem pracy urządzenia jest uzyskanie stabilnego ciśnienia wody grzewczej kierowanej do miejskiej sieci ciepłowniczej. Regulacja zmiennoobrotowa wydajności pompy w zależności od aktualnych potrzeb odbiorców ciepła przyczynia się do uzyskania oszczędności energii elektrycznej – ok. 3 000 MWh w sezonie grzewczym 2008/2009.
Zgazowywarka
 • We współpracy z Instytutem Energetyki w Warszawie wybudowany został gazogenerator o mocy 800 kW służący do produkcji gazu palnego z biomasy. Urządzenie ma wysoką sprawność, na poziomie 92-93%. Zgazowanie odbywa się w procesie ciągłym, zużycie miesięczne biomasy wynosi około 200 ton. Do zgazowywania wykorzystywane są obecnie zrębki drewniane, ale urządzenie może także być zasilane inną biomasą.
  Megatem złożył wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie koncesji na produkcję energii odnawialnej.
Stacja demineralizacji wody
 • Oparta jest ona na nowoczesnej technologii odwróconej osmozy i elektrodejonizacji. Stacja produkuje czystą wodę na potrzeby kotłów parowych. Efektem jej działania jest zmniejszenie strat związanych z odsalaniem i odmulaniem kotłów. Urządzenie pozwala na uzyskanie pary o parametrach wymaganych przez nowoczesne turbiny.
Elektrohydrauliczny układ regulacji turbiny parowej
 • Umożliwia on automatyczną regulację parametrów turbiny, zabezpiecza ją technologicznie oraz umożliwia kontrolę wszystkich parametrów pracy turbozespołu.
Próbobiornik
 • Jest to automatyczna instalacja do pobierania próbek węgla kierowanego do spalania. Określana jest z nich wartość opałowa, zawartość popiołu i siarki oraz wilgotność. Analizy paliwa są wykorzystane w procedurach rozliczania wysokosprawnej kogeneracji oraz rozliczania emisji CO2.