Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Modernizacja odcinka magistrali napowietrznej DN 500

System zamków połączeniowych wzdłużnych i doczołowych gwarantuje wysoką szczelność izolacji.

Zakres produkcji Nowego Systemu Izolacyjnego FlowChemSystem przewiduje:

Najważniejsze cechy technologii MaxFlow:

Wartość zadania  309 810,00 PLN
Dofinansowanie  247 848,00 PLN udzielone zostało w formie pożyczki