Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Modernizacja odcinków c.o. magistrali napowietrznej o łącznej długości 1015 m i średnicach DN 700 oraz DN 300.

Innowacyjna technologia przewiduje konstrukcję dystansową elementów izolacji między warstwą poliuretanu a rurą stalową. Szczelność izolacji na całej długości sieci pozwala na wykorzystanie poduszki powietrznej jako dodatkowej warstwy izolacyjnej a tym samym zwiększyć skuteczność izolacji. Technologia CompactSystem charakteryzuje się dla każdego elementy (odcinek prosty, kolano, izolacja podpory itd.) bardzo wysokimi parametrami jakościowymi.

Wartość zadania  1 371 600,00 PLN
Dofinansowanie  1 097 280,00 PLN udzielone zostało w formie pożyczki