Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Modernizacja odcinków magistrali napowietrznej DN 800 oraz jednego odcinka DN 350

Innowacyjna technologia przewiduje konstrukcję dystansową elementów izolacji między warstwą poliuretanu a rurą stalową. Szczelność izolacji na całej długości sieci pozwala na wykorzystanie poduszki powietrznej jako dodatkowej warstwy izolacyjnej a tym samym zwiększyć skuteczność izolacji. Technologia CompactSystem charakteryzuje się dla każdego elementy (odcinek prosty, kolano, izolacja podpory itd.) bardzo wysokimi parametrami jakościowymi:

Wartość zadania  1 198 660,00 PLN
Dofinansowanie  958 928,00 PLN udzielone zostało w formie pożyczki