Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Modernizacja rusztu kotła EKM nr 2 poprzez zamontowanie wózka rewersyjnego.

W wyniku modernizacji kotła EKM nr 2 warstwa spalanego węgla na ruszcie będzie bardziej jednorodna pod względem granulacji, co spowoduje poprawę procesu spalania i wzrost sprawności kotła. Modernizacja przekłada się bezpośrednio na mniejsze zużycie węgla, a w konsekwencji redukcję wszystkich substancji wprowadzanych do atmosfery, które powstają w procesie spalania węgla.

Wartość zadania  225 000,00 PLN
Dofinansowanie  180 000,00 PLN udzielone zostało w formie pożyczki