Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującegoKonkurs ofertowy

Konkurs ofertowy na wyłonienie generalnego wykonawcy zadania pn. "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o."

Data publikacji: 2017-06-27 godzina 10:00
Data złożenia wniosku o udział w postępowaniu: 2017-07-28 godzina 14:00

Dokumenty do pobrania:

Regulamin postepowania konkursowego.pdf
SIWZ_Instrukcja dla wykonawców_REV1.pdf
SIWZ_Zalacznik nr 1.doc
SIWZ_Zalacznik nr 2.doc
SIWZ_Zalacznik nr 3.doc
SIWZ_Zalacznik nr 4.doc
SIWZ_Zalacznik nr 5.doc
SIWZ_Zalacznik nr 6.pdf
SIWZ_Zalacznik nr 7.doc

WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienie 1

W zawiązku z pojawieniem się pytania o możliwość korzystania z zasobów Podwykonawców, wyjaśniamy co następuje:
Zamawiający oczekuje, iż na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, Wykonawcy przedstawią wyłącznie tych Podwykonawców, którym zamierzają powierzyć realizację części zamówienia, która może warunkować udział Wykonawcy w Postępowaniu (dostawca kotła i dostawca turbiny).
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu należy dołączyć Oświadczenie-Zobowiązanie Podwykonawców sporządzone według poniższego wzoru:

Oświadczenie o udostępnieniu zasobów przez podwykonawców.doc